Karşı Mahalle, yeni yapılan Adliye binası yanında taşınmazı bulunan (hisseli-hissesiz) vatandaşlarımızın, 40 gün içerisinde belediyeye müracaat etmeleri halinde, yerlerini belediye tüzel kişiliğince satın alınacağı ilanen duyurulur.