Belediyemiz personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.
Eğitimde, iş kazları ve meslek hastalıkları hakkında bilgilendirme yapıldı.