TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yüksel BAYRAK

Temizlik İşleri Müdürü

Misyonumuz

Tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir, hesap verebilir, şeffaf ve adil bir yönetişim anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip halkın yaşam standardını yükseltmek.

  Vizyonumuz

Ekonomisi güçlü, kültürel değerleri canlı, çevreye duyarlı, teknolojinin tüm araç ve gereçlerinden faydalanılarak kendine ayrılan bütçeyi tasarruflu kullanan, doğal kaynakları koruyan, ihtiyaç halinde günün her saatinde ekiplerini organize edebilen, eğitimli ekipler oluşturan, her kesimin beğenisini kazanan, modern ve sağlıklı bir kent oluşturmak.

Görevleri:

Ortaköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Mahalle, Cadde, sokakların temizlenmesi, çöp ve curuflarının toplanması ve nakliyesini yaptırtmak.
Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi çevrenin iyileştirilmesi için prensipler tesbit etmek ve programlar hazırlamak. Bunları uygulama esaslarını tesbit etmek uygulanmasını sağlayacak gerekli tedbirleri almak., Belediye hudutları içerisinde bulunan ve 2464 sayılı yasanın 45 . maddesinde belirtilen binalar ile imarlı arsa sahiplerinin katı atık ihtiyaçları için kentin genel görünümünü bozmayacak şekilde çöp bidonu koymak veya poşet uygulaması yapmak. Kentin cadde ve sokaklarını süpürmek suretiyle devamlı olarak temiz bulundurmak. Hastane atıkları , sağlık ocakları ile sağlık kabinlerinin çıkardıkları tıbbi atıkları almak. Belediye sınırları içinde kullanılan konteynır ve çöp bidonlarının tamir , bakım ve boyası ile kapaklarının devamlı kapalı tutulmasını sağlamak. Belediye Başkanıı tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak.