Muhasebe Müdürlüğü

Şefik KULA

Mali Hizmetler Müdürü

Misyonumuz

Müdürlüğümüz, Kanun ve Yönetmeliklerle belirlenen ve kendi yetki alanlarımızda bulunan vergi mükelleflerinin ve Belediye alacaklılarının zamanında tahakkuk, tahsil ve tediyesini yapmak, kurum ve kişilere iş ilişkisi içinde en iyi ve hızlı hizmeti vermek.

  Vizyonumuz

Hizmetin sunulmasında bilgi ve becerisi en üst düzeyde olan bir kadro ile teknolojik donanımı çağın gereklerine hızlı ve anında cevap verecek fiziki ortamı ve çalışanlarının gülen yüzleriyle vatandaşa örnek bir hizmet sunmak.

Görevleri

Bütçesinin hazırlanması, Kesin Hesap ve Divan Hesabının ve mali cetvellerinin tanzimi,harcamaların tediyesi,memur ve işçi bordrolarının, Asker Aile Yardımı Ödeneği,emeklilik ve sigorta işlemlerinin ve diğer yasal mükellefiyetlerin yürütülmesi görevini yapmaktadır Belediyenin; Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunlarından kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirleri (vergiler, harçlar, ivazsız bağışlar, kiralar vb.) ni araştırmak, saptamak, tarh, tahakkuk ve tahsil ettirmek , Belediyenin yıllık gelir bütçesini hazırlamak bu müdürlüğün görevleri arasındadır.